Andělárium

Instalace soch andělů na „Andělské stezky“

Andělská stezka začíná na Tulince (od 5. 6. 2015).
Sochy na Andělských stezkách jsou pravidelně udržovány Spolkem Artibi Šumperk.