Andělárium

Andělárium – galerie pod širým nebem 2017 (od 17. července do 22. července)

 

PROGRAM SOCHAŘSKÉHO SYMPOZIA 2017:

Naďa Urbánková Divadlo Koráb Holátka Šumperk Shodou okolností Šumperk

Tři andělé odlétli na ztezky a osm andělů přiletělo na louku Andělária (2017)

pro instituce a firmy i jednotlivce je pro podporu sochařského sympozia připravena exluzivní smlouva o „DOTACI NA SOCHU ANDĚLA“, kterou se firma nebo instituce může stát dlouhodobou součástí projektu „Andělária – galerie pod širým nebem“

Můžete nás podpořit i jakoukoliv menší částkou, káždý podle svých možností. Věřte, že i malý obnos může pomoci v našem snažení. Děkujeme za Vaši přízeň.

Andelarium logo

Dotace na sochu anděla – všeobecné podmínky

Dotace na 1 sochu anděla číní 30 000 CZK – 35 000 CZK

 • firma či instituce se stane viditelnou součástí sochařského sympozia
 • socha anděla zůstává v majetku o. s. Obnova kulturního dědictví údolí Desné s veškerými právy a povinnostmi vůči firmě či instituci po smluvenou dobu (umístění sochy, údržba sochy, konzervace, povrchová úprava, ...)
 • firma či instituce bude v propagačních materiálech uvedena označením „hlavní sponzor“
 • socha bude označena cedulkou s logem firmy (instituce)
 • umístění sochy na Andělské stezce (městský les), označena i v propagačních materiálech (infocentra, turistická centra ve spolupráci Jeseníky – SCR)
 • firma (instituce) bude jmenována (označena logem) na poutačích, plakátech, v novinách a článcích o projektu (ve spolupráci s mediálními parnery sympozia) na webu Andělária formou bannerů – prolinky, odkazy www.andelarium.cz, www.vresovka.cz , www.kudyznudy.cz, www.turistika.cz, www.jeseniky.cz
 • loga na poutačích – mapkách na Andělské stezce – info cedule na začátku a konci stezky (městský les – žlutá, zelená a modrá turistická značka)
 • pokud firma (instituce) zvolí dotaci na tento projekt ve vyšší ceně (např. 50 000 CZK) bude označena jako „generální sponzor“
 • firma (instituce) může „dotovat“ i více soch
 

Smlouva o dotaci sochy bude uzavřena se Spolkem Artibi Šumperk, IČ: 038 67 668, č. ú.: 2100764015/2010, FIO banka

Cena zahrnuje:

 • autorský honorář vč. režie (ubytování, strava, cestovné)
 • betonová patka (výroba, roksory, doprava patky)
 • manipulace a umístění sochy (umístění sochy – vernisáž, 1. nátěr Savo, Bochemit)
 • materiál, dřevo – kmen (3,5 – 4 m, průměr cca 80 cm + doprava - Rejchartice)
 • vyjádření statika (k jednotlivému umístění na Andělské stezce, cena dle náročnosti)
 • označení organizace, firmy (cedulka na soše a v propag. materiálech, webu, mapkách) v ceně
 • na výše uvedený účet můžete poslat i jakoukoliv menší částku a tak nás podpořit v dalším ročníku Andělária 2016. Každý podle svých možností. Předem všem děkujeme za vaši podporu.
close

Děkujeme všem za přízeň a důvěru v naše tvůrčí činy.

Cílem sochařského sympozia je vytvoření unikátní umělecké sbírky, zhodnocení městských pozemků a stávajících turistických stezek. Mohou na ně navazovat další aktivity a akce aktérů cestovního ruchu, stejně jako může oslovit svébytnou a specifickou cílovou skupinu zaměřující se na atraktivity z této oblasti. Je unikátním a jednoznačně významným počinem z pohledu turistického potenciálu nejen pro zvýšení atraktivnosti města Šumperka a jeho okolí, ale i z hlediska zvýšení primární nabídky destinace Jeseníky. Má předpoklady o rozšíření návštěvnosti a tím pádem příjmů z cestovního ruchu. „Galerii pod širým nebem“ lze považovat za dlouhodobě významný projekt cestovního ruchu, případně nadregionální kulturní akci Olomouckého kraje.

První nulté ročníky (2013 a 2014) sochařského a řezbářského sympozia nazvané „Andělské louky“ v Rejcharticích byl nápadem kolegů řezbářů a kamarádů před čtyřmi lety. Romana Krestýnová, Tomáš Wurst, Marek Suchan a Jiří Račák se nechali inspirovat překrásnou krajinou a loukami v Rejcharticích a přizvali ke spolupráci další kolegy řezbáře a sochaře. Ročník 2014 byl již finančně podpořen Městem Šumperk a spoluprací s firmou PMŠ. Poděkování patří za finanční podporu firmě Epcos s.r.o. Šumperk (člen skupiny TDK) a firmě Mozga okna – Ladislav Mozga, který nám pomáhal s manipulací a usazením soch na „Andělské louce“ v Rejcharticích. V letošním roce (2016) je sympozium podpořeno i Olomouckým Krajem a díky této podpoře Vás můžeme pozvat ve středu 20. 7. v 19:00 hodin na koncert „Souhvězdí Omicron“. Na vernisáži v sobotu 23. 7. se můžete těšit na recitál folkového zpěváka„Slávka Janouška“.

O duchovní patronát jsme požádali faráře a našeho kamaráda P. Milana Palkoviče z Velkých Losin, který přislíbil duchovní a teoretické vedení. Spolek „Obnova kulturního dědictví údolí Desné“ je naším partnerem, který bude naší oporou i v dalších ročnících. V letošním roce (2016) vzniklo osm soch, které můžete zhlédnout v Rejcharticích.

Naším záměrem je udržet vysokou estetickou a výtvarnou úroveň tím, že k vytvoření soch jsou přizváni i akademičtí sochaři či umělci, kteří se již mnohá léta zabývají sochařskou či řezbářskou tvorbou a ve svém oboru dosahují bezpochyby špičkové umělecké úrovně.

Autoři soch 2016

Sjednocující téma andělů (z tradice ochránci, patroni a „poslové krásy“) poskytuje pro tvůrce širokou míru inspirace a svobodného způsobu sebevyjádření. Z hlediska duchovních hodnot může být „Andělárium“ chápáno i v souvislostech s pohnutou a temnou historií Šumperska jako protiváha k čarodějnickým procesům.

Tradiční sochařské sympozium „Andělárium – galerie pod širým nebem 2017“ se uskuteční 17. 7 – 22. 7. 2017. Datum vernisáže je sobota 22. července 2017 od 13 hodin.

Andělárium 2016

 
Andělárium – jsme na Facebooku

Jsme na Facebooku

 
Spolek Artibi Šumperk

Pod záštitou Města Šumperk se organizace sochařského sympozia ujal Spolek Artibi Šumperk.

 
Spolek Artibi Šumperk Spolek Artibi Šumperk
 
Spolek Artibi Šumperk Spolek Artibi Šumperk
 

Napsali o nás

Dobrý den, chtěl bych Vám vyslovit obdiv za Vaše nevšední dílo, mé včerejší první setkání s ním bylo mi zjevením. Rejchartice působily na mne vždy svojí posmutnělou nostalgií, kde jakoby se vznášel duch odsunutých někdejších obyvatel, kteří tuto krajinu po celá staletí utvářeli a po jejichž díle zbyly jen zdánlivé obrysy. Můj zážitek byl duchovní a povznášející, protože Vaše dílo tam instalované vrací duši těm místům, tak alespoň jsem to cítil. Uchvacuje mne svět na každém kroku, kam jsem jako turista (nyní důchodce) mohl nahlédnout, od Austrálie po Indii se svými četnými Budhistickými chrámy až po cestovně-turistické Norsko či Skostsko a také třeba Notre-Dam na Ille de la Cité a také Baziliku Sacré-Coeur v Paříži.

Jsem rád, že díky Vám jedinečným způsobem ožívá také „duch potemnělých míst našich někdejších Sudet“.

Roman Žalio

 

Pokud chcete jakoukoliv „symbolickou“ částkou podpořit náš projekt a jste, stejně jako my, nadšeni pro tuto již z části realizovanou myšlenku, zasílejte, prosíme, peněžní dary na číslo účtu: 2100764015/2010, Spolek Artibi Šumperk, IČ: 038 67 668